Eigen bijdrageDe eigen bijdrage voor 2023 bedraagt voor (semi) orthopedische schoenen

Jonger dan 16 jaar           €  62.-
Ouder dan 16 jaar            € 124,-

Het eigen risico bedraagt € 385.-